Tuesday, July 31, 2007

Boeken Top 3 (REVISITED)


Zoals je een deejay nooit naar zijn vijf freakplaten moet vragen, hoor je een schrijver eigenlijk niet om een BOEKEN TOP 5 te verzoeken, want die is constant in beweging. Net als de toekomst (oh, zwakke metafoor, of niet?)

(P.S. voor degenen die hem destijds gemist hebben; zie het maar als een "instant momentopname''


Michel Houellebeque - "Platforme"

De meest invloedrijke (westerse) auteur - provocateur van onze tijd heeft een mond vol rotte tanden, een bochel en liegt over zijn leeftijd. Maar zijn "Platform" overrompelde me zoals de muziek van Steely Dan me obsedeert. Een soort Zen.

Louis Ferdinand Céline - "Voyage au bout de la nuit"

Harry Mulisch (nog gefeliciteerd trouwens) verwijt jonge Nederlandse schrijvers gebrek aan maatschappelijk engagement. Nee, dan Céline. Die de tijdsgeest als een hittezoekende raket volgde en zijn pamflet 'Bagatelles pour un massacre' precies op het cruciale moment publiceerde dat Hitler's ster rijzende was. In 'Bagatelles' gaf de zwaar bekritiseerde en verguisde C. de Joodse gemeenschap de schuld van de Grote Depressie. In Frankrijk brak de pleuris uit. Over straatrumoer gesproken. Céline's antisemitisme overschaduwde echter wel zijn literaire loopbaan. Maar daar had hij lak aan. Zijn bekendste stijlmiddel - de 3 puntjes in herhaling ... - zette de Franse Taal onder hoogspanning. "Voyage au bout de la nuit" uit 1933, mag mijn literaire bijbel heten. Niet in de laatste plaats omdat het de franse letteren voorgoed hervormd heeft.

Theo van Gogh - "Allah weet het beter "

De man die Abou Thaleb 'de pooier van de profeet' noemde en Thom de Graaf uitmaakte voor moordenaar, was ook de man die zijn ex vrouw samen met haar nieuwe vriend op vakantie meenam en alles betaalde 'om maar bij elkaar te kunnen zijn'. De monsterlijke verschijning die elke gelegenheid aangreep om de grenzen van de vrije meningsuiting te tarten zou elke schrijver moeten raken. Het zou de letteren weer in vuur en vlam zetten en het broodnodige maatschappelijke engagement toevoegen. Van Gogh was in mijn ogen een 10 x betere schrijver dan filmer. Zowel stilistisch als inhoudelijk een verademing tov al die brave meelopers in deze (zucht) fluwelen dictatuur. Virtuoos taalgebruik, soms smakeloos en puberaal maar altijd intrigerend. Eigenlijk moet ik hier zijn debuutroman "Engel" noemen, al moet ik eerlijkheidsbehalve toegeven dat het boek me niet kon bekoren. Zijn literaire pogingen mislukten dan ook dramatisch. Van die debuutroman Engel in 1990 werden er vier verkocht. (Ik overdrijf: het waren er zes) Zijn tweede roman (een soort verhalenbundel) "De Ogen van Tipsy" uit 2001 heeft hij zelfs in eigen beheer moeten uitbrengen omdat geen uitgever eraan wou. Dat had nu wel anders gelegen, vermoed ik. Na zijn dood is er opeens wel interesse voor. In de literatuur valt een hoop mensen postume roem ten deel. We weten nog maar half hoe belangrijk hij voor de Nederlandse taal geweest is. Zijn inbreng heeft onze letteren verrijkt met heerlijke woorden als "geitenneuker", chocoladeprins", "gedachtenpolitie" enz... Een gegeven dat maar voor weinigen is weggelegd."

Dit artikel werd eerder gepubliceerd in het tijdschrift Zoetermeer en op de oogstrelende literatuurblog http://www.literatuur.web-log.nl/

Momenteel lees ik overigens:

ARMAND HOUBEN - TEGENSTRIJDIGE VERLANGENS
ALIEFKA BIJLSMA - GEZANDSTRAALD
En overmorgen begin ik aan:
HASSAN BAHARA'S - EEN VERHAAL UIT DE STAD DAMSKO (En daar verheug ik me heel erg op)

Friday, July 27, 2007

Femme fatale verwordt tot supernova

"He has been at it again, traipsing around Paris from luxury apartments to the streets, capturing men and women defiantly acting out their sexual fantasies." (THE NEW YORK TIMES)

Stuart's muze, Anna Biella, Tenerife III (1998/2001)Ilford Super Brilliant print

TASCHEN, de uitgeverij waar hij reeds drie bestsellers publiceerde, noemt hem the grandmaster of the erotic camera; Roy Stuart. Zijn foto's schetsen een wereld van gelijke seksen waarbij de camera vooral inzoomt op de donkere kant van de vrouw. Genadeloos registreert hij haar onbewust destructieve, ongetemde, machtsbeluste verlangens, maar eveneens haar ademloze stijl, haar allesomvattende schoonheid die tot een orgiastische supernova expandeert.

Hier wordt de geest van Dionysos bezworen, die in de afgrond van zijn excessen op zowel mentale als fysieke bevrediging uit is.

ROY STUART'S WEBSITE

THE FOURTH BODY

Thursday, July 26, 2007

9/11 ; wereldwijd complot


Een tijdje terug heb ik onthuld dat ik een bewonderaar ben van de Britse filosoof Stuart Wilde omdat hij metafysische vraagstukken in heldere taal weet uit te leggen en toepastbaar kan maken. Zijn visies zijn verhelderend, inspirerend en taboe-doorbrekend.

"In a world where everything and everyone is required to be the same, eccentricity and individuality will get you banned from almost everywhere. I have always felt it’s better to wander off in one’s madness than to sit in shackles with the others on the bus."

Op zijn website ageert de esoterische-meester frequent tegen de regering Bush, en heeft zich op die manier in de kijker gewerkt bij the F.B.I. Eén van zijn speerpunten is zijn overtuiging dat 9/11 werd georchestreerd door Alan Green'scam' & co, ten einde 1)een legitieme reden te creeëren om oorlog te voeren, 2)de tanende Amerikaanse economie een impuls te geven en 3)controle te handhaven door (fantoom)angsten te zaaien, zelfs als dat ten koste gaat van onze grondrechten. Argumenten waarover ik vorig jaar september in NIEUWE REVU n.b. nog een artikel heb gepubliceerd.

"Our current leaders and those that follow in the next few years, will become the most reviled and hated men and women in history. Hitler will be more popular than Bush five years from now."

"I was watching a bit of ‘freedom and democracy’ on the telly. It looked awfully dangerous to me. I’m not sure how much more freedom and democracy we can take, before there’s no one left."


Wilde meent dat wij het slachtoffer zijn van een allesomvattend, wereldwijd complot, in de volksmond ook wel eens 'De nieuwe wereldorde' genoemd, en dat we op TGV snelheid afstevenen naar Apocalypse Now. Dat hij zich op deze manier aan een spervuur van kritiek blootstelt lijkt hem niet te deren. Zijn vijanden noemen hem inconsequent, en ongeloofwaardig aangezien hij 'nog wel eens' van mening verandert. Maar waarom zou je altijd per se consequent moeten zijn?

Over de loonslavernij:

"Day dreaming is very important to your mental health. It’s particularly useful once you find work."


Over schuldgevoel:

"If you can’t conquer people, you can always enslave them by offering them debt. Debt feeds the ego and it’s toxic to your soul. If you don’t know how to get out of debt try ‘airport’. You are allowed that once as long as you promise not to borrow money ever again."

"There is no amount of money in the world that will make you comfortable if you are not comfortable with yourself."

"You can't get a pay raise when you're angry. People will react to the negative energy and will resist you."

Meer weten? STUART WILDE

Monday, July 23, 2007

Verse penvrucht

Net als in de bloedhete zomer van 2003, toen mijn eersteling 'Maansverduistering' noodgedwongen snel voltooid diende te worden, eist nu ook mijn verse penvrucht kostbare secondes op. De reden waarom de opvolger zoveel tijd in beslag neemt, vloeit voort uit het feit dat ik he-le-maal opnieuw ben begonnen. Aan de eerste ruwe versies bleef ik zo'n onbestemd gevoel overhouden dat alles anders moest; de stuctuur, de personages, de thema's. Zoals het er nu naar uitziet, wordt het dan ook pas 2008 voordat het boek de wereld ingeslingerd wordt. Maar wie weet, wordt het eerder.

Ondertussen zit ik niet stil. Morgen heb ik een lezing in Brussel. Overmorgen bezoek ik een symposium over de invloed van de politiek op The New Wave en vice versa.

Voor nu laat ik u achter met deze dope classic die na vier jaar niets aan kracht heeft ingeboet!

Pharell - Frontin', zomer 2003

Regering Nixon: Legitieme criminele operatie


'There's a cancer in the presidency and it's growing,' verzucht Nixon's raadgever John Dean in Stone's biopic NIXON. Het gelijk stond aan zijn kant, want die kanker woekerde verder, net zo lang totdat hij al het geloof uit de omstreden leider had gezogen. 'The rise and fall' van Nixon en diens rechterhand Kissinger is nu scherpzinniger dan ooit vastgelegd door de gevierde historicus Robert Dallek. In zijn nieuwe boek Nixon and Kissinger; Partners in Power, wordt je verzwolgen door de slechtheid waarmee de heren hun machtsvacuüm krampachtig in standhielden.

Toegegeven: van nature ben ik a-politiek. Ik ben niet voor niets de verbeelding ingevlucht (overweeg zelfs de journalistiek aan de wilgen te hangen). Net als Thomas Mann ben ik er namelijk van overtuigd dat politiek mensen inhumaan maakt. Waarvan akte, in het geval Nixon! Maar Dallek's tirade is zo inspirerend dat je op je oude dag nog zou overwegen om van 'baan' te veranderen en als historicus door het leven te banjeren.

In DE GROENE AMSTERDAMMER schrijft recensent Frans Verhagen over het boek: 'De geschiedenis herhaalt zich natuurlijk niet, maar Dallek's beschrijving van de afwikkeling van de verloren Vietnam oorlog, biedt een sterk déjà vu met het heden.'

Meer dan dat, zou ik zeggen. De geschiedenis herhaalt zich wel degelijk. Nixon's dédain voor democratie en mensenlevens vertoont verdomd veel paralellen met de fluwelen staatsgreep die de regering Bush-Cheney heeft gepleegd. Nixon stond net als Bush doodsangsten uit voor een vroegtijdige terugtrekking uit de rode landen, aangezien die Amerika's geloofwaardigheid dreigde te ondermijnen. In deze anekdotes echoot alles wat ons tegenwoordig over Irak ter oren komt.

De meningen over Nixon zijn verdeeld. In de comments bij het Frost interview merkt YOU-TUBE blogger (en geschiedeniskenner) Tressball op: 'Nixon was one of the better Presidents during the 20th Century, and no President did more to bring an end to the Cold War and peace to the world.' En daarin staat hij allesbehalve alleen.

Verhagen: 'De verrassend vele Europese conservatieven met een zwak voor deze beide heren zouden verplicht dit boek moeten lezen om ervan doordrongen te worden dat het Witte Huis onder Nixon een legitieme criminele operatie runde. Een term die niet lichtzinnig gebruikt dient te worden, maar hier zeker past. Democratische vormen, de rechtsstaat, de levens van soldaten, en burgers in verre landen: alles maakten deze mannen kapot.'

Tegen het einde van zijn meesterwerk komt Dallek tot de conclusie dat het de duistere kant van Nixon de duistere kant van Kissenger voedde. Dat Richard door zijn demonen verzwolgen werd, is de andere kant. Toen Oliver Stone Nixon's dagboeken bestudeerde, zei hij tegen zijn vrouw: ' I never thought the man suffered so much.'

Hopelijk durft Dallek de huidige regering Bush onder dezelfde scherpe loep te leggen en te ontleden. Het zou me niet verbazen als die nog schrijnender en choquerender zal zijn.

HET BOEK: NIXON AND KISSINGER: PARTNERS IN POWER - ROBERT DALLEK

LEGENDARISCH: DAVID FROST INTERVIEWT RICHARD NIXON (1977)

Sunday, July 22, 2007

ROLLING STONE' S 500 GREATEST ALBUMS

LijstjesDNA-ers opgelet. In popblad OOR kenden honderd muziekkenners (lees: deejays, producers, bloggers, & recensenten) het debuutalbum van The Velvet Underground & Nico de hoogste waarde toe als het draait om invloed, passie, schoonheid, en obsessie. Maar er worden ook kanttekeningen geplaatst.

PLANET meldt: "Gek genoeg is er geen plaat van Vaderlandse bodem te vinden in de lijst."

Nu wil ik me niet opwerpen als een beschermheilige van het nationale product, zoals Frits Spits dat voor Frank Boeien bewerktstelligt, maar waar zijn Cuby, The Nits, Spinvis, Hello Venray, Earth & Fire, Bettie Serveert, The Sheer, Daryll - Ann, en Henny Vrienten? Om maar eens een paar willekeurige voorbeelden te noemen. Worden deze 'honderd autoriteiten' gemarkeerd door grenzeloze zelfhaat? Waren er ogenblikken van spontane verstandverbijstering? Hoe het ook zij; het blijft zonde. Voor zowel onze vaderlandse hemelbestormers als mede voor OOR zelf, want juist zij zouden zich hard moeten maken voor de schoonheid die binnen onze grenzen ontkiemde (& ontkiemt). Albums als HENK of KILO van The Nits zijn wat mij betreft niet weg te denken uit the all time lijsten. Met deze wetenschap is het niet raar dat het geweten van de Neerlandse popradio, KX, zich de komende drie weekends op OOR's 'grote broer' : ROLLING STONE'S 500 GREATEST ALBUMS focust.

Tussen 12:00u en 19:00u etaleren Stenders en co in virtuele aspecten deze 500 onsterfelijken. Na de KX RADIO LIJSTENPARADE, waarover ik eind vorig jaar e.& a. heb geschreven, een nieuwe climax in het jonge bestaan van dit zonderlinge e-station.
Beatles' Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, the most important rock & roll album ever made!

Klik HIER voor de lijst & incl. de passionele popanalyses !

Op PLANET kun je de bovenste tien posities beluisteren & bekijken


500 SONGS

High Times


Als er iemand is die mijn tanende levenslust weet aan te zwengelen is het fotomodel Uschi Obermaier. Zij belichaamt alles waar de femme fatale, de muze en de rock'n roll voor staat:'Das wilde leben'

Door haar nauwe contact met de studentenbeweging van 1968 ontpopte zij zich tot het boegbeeld van de protestgeneratie. Haar emancipatie dankte de in München opgegroeide Obermaier vooral aan de tegelijk met de seksuele revolutie opbloeiende popcultuur, The Stones, The Doors, Velvet Underground. Ontdekt als fotomodel in een Münchense discotheek, verhuisde zij eerst naar Londen en vervolgens uit liefde voor Langhans naar de Kommune 1. In deze tijd heeft zij wilde, spraakmakende affaires met popsterren als Mick Jagger, Keith Richards en Jimi Hendrix. Het is schrijnend om te zien hoe das 68-er IKONE tussen de wal en het schip belandt; uiteindelijk vindt ze nergens heil; noch bij haar ouders, die vrezen voor het koninklijke oordeel van de buren, noch bij haar lotgenoten in de commune, die Obermaier - mede door haar kapitalistische (seks)essen als een verraadster beschouwt. Alles verandert als de Hamburgse kroegbaas en levenskunstenaar Dieter Bockhorn in haar leven opdoemt en Obermaier devoot meeneemt in een tot camper verbouwde touringbus. Onder het toeziend oog van de internationale media doorkruisen zij de wilde wereld in de late jaren 70. Na Bockhorns dodelijke motorongeluk in Mexico in 1983 trekt Obermaier zich steeds meer terug uit de schijnwerpers. Tegenwoordig woont zij als Amerikaans staatsburger in Californië, waar zij sieraden ontwerpt.

'Das wilde Leben' is Achim Bornhak's verfilming van Obermaier's autobio "High Times". Obermaier zelf vindt de film, goedgekeurd voor kijkers vanaf 12, echter veel te braaf: "Mijn leven is niet voor onder de zestien, als je het goed verfilmt", liet zij de ARD weten. Volgens de media leidde Obermaier het ultieme vrije bestaan, "de droom van een generatie", en daarmee: de eerste real life 'soap' ooit. Big Brother heeft het nakijken. In retroperspectief bezien vormt haar leven echter een schril contrast met de status van huidige popsterren en models, die in hun gevecht om de media-aandacht veelal hun vrijheid verliezen.

De titelsong van 'Das wilde leben', het nummer " Summer Wine" van Ville Valo & Natalia Avelon, betreft een sublieme Nancy Sinatra interpretatie, die alles ademt waar de film voor staat; seks, drugs, rock'n roll, en bovenal vrijheid ! En zo gaat het de hele film door. The original motion picture soundtrack, van o.a. The Doobie Brothers, Todd Rundgren (held!), Colin Blunstone (nog meer held!) en Sugarplum Fairy stroomt door je aderen en brengt je in trance, in een jaren zeventig esk state of mind.

Trailer zien? Klik hier.

Videoclip van Ville Valo & Natalia Avelon bekijken? Surf dan naar DEZE SPOT.


Meer nieuwe muziek? Hou

J.U.S.T.I.C.E. &

Wouter Hamel
in de gaten.

Sunday, July 01, 2007

Tijdelijke stop

Ik trek me tijdelijk uit de wereld terug om me op de eindfase van mijn roman te bezinnen.

Deemoedig en bescheiden aanvaard zelfs iemand als ik zijn vergankelijkheid. Vandaar de boeken. Twee wel te verstaan. Verschijningsdata: 2008.

Ondertussen draait uw virtuele deejay deze dope flava voor u. Enjoy!

'DJ's on the wheels of the steels of time.!!!'